Vakantie in het Reestdal Duivelssagen

Duivelssagen

Een sage is een mondeling, overgeleverde volksvertelling, die gepresenteerd wordt als een waar gebeurd verhaal. Het woord “sage” (=was gesagt wird, wat gezegd wordt) wijst reeds op het belang van de mondelinge overdracht. Een sage heeft in tegenstelling tot een sprookje, een historische kern, vaak met tijds- en plaatsaanduiding. Doordat sagen door verteld werden, kwamen ook hoe langer hoe meer vervormingen voor.

De oudste sagen zijn de Oud-IJslandse saga’s, die zijn opgetekend tussen de 12 de en 14 de eeuw.

In de duivelssagen treedt uiteraard de duivel op, die regelmatig een pact met de mensen sluit en het op hun zondige zielen voorzien heeft.

De Duvelskoele

Er hoort een video bij dit verhaal.

duvelskoeleIn Koekange leefde een man. die een keuterijtje had. een klein boerenbedrijfje. Hij kon zichzelf en zijn gezin er mee in leven houden naaar meer ook niet. Het was arme troef. De tijden werden nog slechter, de oude koe werd mager en gaf geen melk meer en de geiten maar heel weinig. En toen zijn vrouw de man verweet dat ze wel gek moest zijn geweest dat ze ooit met zo'n mislukkeling getrouwd was, liep deze met een dolle kop de deur uit, greep een stuk touw uit de hooischuur om vervolgens naar een dennenboom te lopen met de bedoeling zich op te knopen. Juist toen hij het touw over een tak gegooid had, stond er een man voor hem, die hij nooit eerder gezien had, een zwerver zo het leek.

Lees verder

Smid zonder hoofd

smidOp het kerkhof van IJhorst spookt het. ’s Winters kan men daar een man zonder hoofd tegen komen. Het is de smid van IJhorst. De Duivel heeft hem vlak voor zijn smidse de hals afgesneden, omdat hij God op een verschrikkelijke manier had beledigd

Lees verder

 

 

 

 


1