Vakantie in het Reestdal Turen bij Echten

Turen naar de vijand bij Echten

echten

Een zaterdagmiddag in de jaren vijftig bij Echten: op een toren die op een enorme honingraat lijkt speurt een man met een kijker aan het oog naar laagvliegende vijandelijke vliegtuigen. Twee andere luchtwachters staan hem terzijde. Dit beeld, tot in de jaren zestig bij Echten waar te nemen staat voor een uniek stukje historie van de Koude Oorlog in Nederland. De luchtwachttoren aan de Ruinerweg 7 ten noorden van Echten, maakte deel uit van een heel net van uitkijktorens dat in de jaren ’50 in Nederland is opgezet om in tijden van oorlog of dreigende oorlog vijandelijke vliegtuigen te signaleren. Op l mei 1950 werd daartoe het Korps Luchtwachtdienst opgericht. Deze organisatie zorgde per regio voor vrijwilligers, die de torens konden bemannen. Het met oor en oog bewaken van het luchtruim tot op 1500 meter was noodzakelijk omdat de radartechniek nog niet effectief tegen laagoverkomende vliegtuigen ingezet kon worden. De luchtwacht-uitkijktoren bij Echten werd in 1953 gebouwd in prefab-beton volgens het Raat-systeem naar een standaardontwerp van architectenbureau M. Zwaagstra. In het midden van de jaren zestig kwam er een einde aan de activiteiten van de luchtwachters; de radarsystemen waren toen zo geperfectioneerd en de vliegtuigen waren zo snel geworden dat deze vorm van luchtbewaking geen zin meer had. De raat-torens bleven onbemand, het onderhoud werd gestaakt en zo verdwenen in de loop der jaren bijna alle torens.

Route

De uitkijktoren van Echten staat in het bos schuin tegenover het gebouw van Staatsbosbeheer, Ruinerweg 7 (weg van Echten naar Ruinen). U ziet een bord ‘natuurkampeerterrein Ruinen’ en gaat ongeveer 60 meter de veldkeienweg op. Links van de weg, schuin achter het huis Ruinerweg 5, vindt u de betonnen toren.


1