Vakantie in het Reestdal Historische Sagen

Historische Sagen

Een sage is een mondeling, overgeleverde volksvertelling, die gepresenteerd wordt als een waar gebeurd verhaal. Het woord “sage” (=was gesagt wird, wat gezegd wordt) wijst reeds op het belang van de mondelinge overdracht. Een sage heeft in tegenstelling tot een sprookje, een historische kern, vaak met tijds- en plaatsaanduiding. Doordat sagen door verteld werden, kwamen ook hoe langer hoe meer vervormingen voor. De oudste sagen zijn de Oud-IJslandse saga’s, die zijn opgetekend tussen de 12de en 14de eeuw.

Historische sagen zijn verbonden aan bepaalde bestaande gebouwen (zoals kastelen en kerken), historische gebeurtenissen (bepaalde overstromingen en oorlogen) en historische personen (vorsten, rovers en dergelijke).

Het Jodenvonder

Er hoort een video bij dit verhaal.

jodenvonderOver de Reest liggen verschillende vonders, oude bruggetjes, die er voor zorgden dat mensen van beide zijden van de Reest, in vroeger tijden contact met elkaar konden hebben. Eén van die vonders draagt de merkwaardige naam Jodenvonder. Er is veel gespeculeerd over hoe die naam zou zijn ontstaan. Eigenlijk weet niemand er het fijne van. Maar ik kan jullie er meer van vertellen:

Lees verder

De spookpastorie in Ommerschans

In 1978 nemen Janny en William Jansen vanuit Doetinchem hun intrek in de voormalige pastorie van Ommerschans. Deze woning was geen geliefde woonstede, omdat er allerlei (spookverhalen) de ronde deden.

Lees verder

De Juffer van Echten

jufferKaatje, de dochter van Van Holthe tot Echten raakte verloofd met een niet zo rijke jongeman. Als Kaatjes vader met zijn rijtuig met een palfrenier achterop over de oude Postweg reed, moest elk voertuig voor hem wijken, hoe moeilijk dit ook ging. De Heer van Echten, zoals hij genoemd werd, had voorrang in alles. Vóór de bruiloft zei de moeder van Kaatje dan ook tegen haar dochter: `Kaatje, je zorgt ervoor, dat jij de baas blijft!' `Ja, moeder, daar zal ik wel voor zorgen.'

Lees verder

De Muggenspuiters van Meppel

mugtorenEens meenden de Meppelaars dat hun toren in brand stond en zij kwamen in allerijl met spuiten aansnellen om de brand te blussen.

Lees verder

 

 

Heilige plaats te Ruinerwold

ruinerwoldIn de kerk van Ruinerwold (Blijdenstein) ligt een leycentrum of krachtplek. Deze plek is ontdekt door de Drentse historicus Wigholt Vleer. Hij verrichtte jarenlang onderzoek naar leylijnen en leycentra in Nederland en Vlaanderen. Meer dan 200 centra zijn door hem met de wichelroede opgespoord en verkend.

Lees verder

Kasteel de Kinkhorst bij Meppel

Drost Rudolf van Munster liet in 1511 bij Meppel een kasteel bouwen dat evenveel ramen had als er dagen in het jaar zijn. Op deze wijze wilde hij de toegangsweg tot Drente bij Meppel beheersen. Dit was zeer tegen de zin van de Overijsselse steden Zwolle, Kampen en Deventer. Zij beriepen zich op een afspraak met de bisschop van Utrecht dat er in de Landschap Drenthe geen versterkte huizen, kastelen of burchten mochten zijn, dan enkel het kasteel in Coevorden en sommeerden Roelof het kasteel te ontmantelen dan wel af te breken.

Lees verder

De genezende den van Staphorst

denEind 1995 ontdekte een paragnost tijdens een wandeling in de Zwarte Dennen een boom, die een sterke aantrekkingskracht had. De den intrigeerde hem. Hij ging ernaar terug en merkte dat deze boom een warmte en energie gaf, die helend is voor mensen.

Lees verder

 

  


1