Vakantie in het Reestdal Juffer van Echten

De Juffer van Echten

jufferKaatje, de dochter van Van Holthe tot Echten raakte verloofd met een niet zo rijke jongeman. Als Kaatjes vader met zijn rijtuig met een palfrenier achterop over de oude Postweg reed, moest elk voertuig voor hem wijken, hoe moeilijk dit ook ging. De Heer van Echten, zoals hij genoemd werd, had voorrang in alles. Vóór de bruiloft zei de moeder van Kaatje dan ook tegen haar dochter: `Kaatje, je zorgt ervoor, dat jij de baas blijft!' `Ja, moeder, daar zal ik wel voor zorgen.'
Na de trouwdag begreep de jonge echtgenoot echter al gauw wat de bedoeling was van zijn vrouw en op een dag zei hij dan ook tegen haar: `Ga je mee uit rijden, vrouw? Ik wil naar Ruinen over de zandweg.: 'Met twee paarden voor de sjees en gaan de beide honden ook mee? Ja, dan wil ik wel mee. Maar wat wil je met dat geweer? Een dubbelloops geweer!' `Dat neem ik mee.: 'Is het geladen? Daar ben ik bang voor. Laat dat ding thuis!' Dat deed haar man niet en ze sputterde dan ook eerst wat tegen maar niet te lang want ze waren immers nog maar pas getrouwd, zo overlegde ze bij zichzelf.
Toen ze ongeveer duizend meter hadden afgelegd pakte haar man plotseling het geweer en schoot een van de honden dood. De jonge vrouw schrok en riep: `Waarom doe je dat?'
`Och, hij liep mij niet naar de zin.' En een ogenblik later schoot hij ook de andere hond dood. Toen begon zij toch tegen hem uit te varen en zei: `Ik begrijp niet wat je bezielt!' `Ik wel', zei haar man. 'Ik stap uit en ga het geweer opnieuw laden.'
Ze gingen verder. Toen schoot hij eerst het ene paard dood en even later ook het andere.
'Wat moeten we nou toch!' zei Kaatje. Ik weet het niet.' Hij laadde het geweer opnieuw. `Probeer jij eens of je de sjees kunt trekken, vooruit en snel, anders
Kaatje schold en ging flink te keer maar hij legde het geweer aan en zei: 'Trekken! En als het mij niet naar de zin gaat, schiet ik je dood, net als de paarden.'
'Ja, de paarden! Wie betaalt die?'
'Betalen? Wij zijn rijk genoeg!'
`Zijn wij rijk genoeg. Ik ben rijk, maar jij ...
`Trekken! En duvels gauw, bulderde hij.
Zij pakte de sjees vast en trok. Hij liep achter haar aan met het geweer in de handen.
Toen hij zag dat ze doodmoe was zei hij: `Ho! Stop nu maar. Ik laat de knecht het spul wel ophalen.' Meteen schoot hij het geweer leeg en zei: `Ziezo, nu kan ik niemand meer kwaad doen.'
En ze gingen te voet naar huis terug.
Kaatje vertelde alles aan haar moeder: `Ik moest van hem de sjees trekken. Hij heeft de honden doodgeschoten en de paarden ook! 0, moeder, wat heb ik een kwaaie man!' Het kostte hem dan wel twee honden en twee paarden maar zo bleef de man zijn Kaatje van Echten wel de baas! Het werd later toch een goed huwelijk.

I. Poortmaa

Dit verhaal wordt nog steeds verteld in de omgeving waar het zich afgespeeld moet hebben

Route

Het Huis te Echten, Zuidwolderweg 3-5; Echten. Een dubbel omgracht, blokvormig landhuis met schilddak. Vanaf de 12e eeuw wordt het huis al genoemd en de oudste restanten, een deels onderkelderd zaalgebouw, dateren vermoedelijk uit de tweede helft van de 15e eeuw.


1