Vakantie in het Reestdal Muggenspuiters Meppel

De Muggenspuiters van Meppel

mugtorenEens meenden de Meppelaars dat hun toren in brand stond en zij kwamen in allerijl met spuiten aansnellen om de brand te blussen. Wat zij echter voor rook aanzagen, was een dichte muggenzwerm, die om de torenspits zweefde. In plaats van vuur waren het muggen, die zij bespoten. Sindsdien worden de inwoners van Meppel Meppeler muggen genoemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route

De toren van Meppel staat aan het Kerkplein, Hoofdstraat 52.


1